CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNGKhi gửi sản phẩm, cần đảm bảo các yếu tố sau: - Sản phẩm gửi trả lại phải bao gồm Phiếu đăng ký đổi trả hàng và Hoá đơn VAT, hoặc biên nhận bán hàng (nếu có). - Sản phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu/ thẻ bảo hành, vỏ hộp sản ...